Category: Tài liệu Photoshop

Hướng dẫn cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop

Pen tool trong photoshop. Pen hay còn được gọi tắt […]

View more

Hướng dẫn cách sử dụng Magnetic Lasso Tool trong Photoshop

Magnetic Lasso Tool là gì? cách sử dụng Magnetic Lasso trong […]

View more

Cách Xóa chữ trên ảnh bằng Photoshop Hiệu quả nhất

Xóa chữ trên ảnh bằng photoshop bằng cách nào nhanh […]

View more

Cách sử dụng Quick Selection Tool trong Photoshop?

Quick Selection Tool là gì? Cách sử dụng Quick Selection […]

View more

Hướng dẫn cách sử dụng lasso tool trong Adobe Photoshop

Lasso tool trong Photoshop là gì? cách sử dụng Lasso […]

View more
© 2020 Enter Focus Academy – Viện CNTT ĐH QG HN. All rights reserved.
Địa chỉ: CT4B Khu Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Website : https://hocdohoa.online/